Close

Notice Issued to Contesting Candidates for General Election 2019

    No. & Name of Assembly Constituency                                   Name of Candidate
01- YOKSAM TASHIDING(BL) 1.  DICHEN WANGCHUK BHUTIA – SDF (View Notice )
2. PEMA RINZING BHUTIA – INC (View Notice )
  3. SANGAY LEPCHA – SKM (NA)
  4. PHURKIT LEPCHA -HSP (View Notice )
02 -YANGTHANG 1. BHIM HANG LIMBOO – SKM (NA)
2.DAL BDR. SUBBA – SDF (NA)
3.MANGAL SUBBA (LIMBOO) – INC (View Notice )
4. BINAY LIMBOO (TSONG)- SRP (NA)
5. DHAN SINGH LIMBOO – HSP (NA)
03- MANEYBONG-DENTAM 1. NARENDRA KUMAR SUBBA – SDF (NA)
2. PURNA HANG SUBBA -SKM (View Notice )
04- GYALSHING-BARNYAK 1. BHANU BHAKTA DAHAL -BJP (View Notice )
2. LAXUMAN SHARMA – SDF (View Notice )
3.LOKNATH SHARMA -SKM (NA)
4. SUKUHANG SUBBA- HSP (View Notice )
05- RINCHENBONG(BL) 1. KARMA SONAM LEPCHA -SDF (NA)
2. PHURBA TSH. BHUTIA – SKM (NA)
3 .PHURCHUNG LEPCHA -INC (View Notice )
4. SANCHO LEPCHA -BJP (NA)
06-DARAMDIN(BL) 1. MINGMA NORBU SHERPA- SKM (NA)
2.PASSANG GYALCHEN SHERPA – INC (View Notice )
3. PEM NORBU SHERPA-SDF (NA)
4.ROZER TASHO LEPCHA -BJP (NA)
5. DATEMPA SHERPA – SRMP (NA)
6.SONAM GYATSO SHERPA – HSP (NA)
07- SORENG-CHAKUNG 1. ADITYA GOLAY (TAMANG) -SKM (NA)
2.SANCHA RAJ SUBBA -SDF (NA)
08- SALGARI -ZOOM 1.DHAN KUMARI KAMI -SDF (NA)
2.GANGA MAYA CINTURY -INC (NA)
3.SUNITA GAJMER – SKM (NA)
4. PAHAL MAN KAMI -HSP (NA)